Václav Beneš Třebízský 1

Václav Beneš Třebízský byl český spisovatel a katolický vlastenecký kněz–buditel.