Peter Karpinský 2

Peter Karpinský je slovenský spisovateľ a jazykovedec. Venuje sa písaniu umeleckej literatúry a odborných prác, píše aj recenzie - najmä z oblasti literatúry pre deti.