Adriana Poláková Šinka 5

Adriana Poláková Šinka je slovenský spisovateľka.