Jana Maffet Šouflová 1

Jana Maffet Šouflová je webová a multimediálna dizajnérka a ilustrátorka vo firme FRIENDLY. Vo voľnom čase ilustruje knižky, venuje sa výtvarníctvu a hudbe. V roku 2014 su splnila sen a vydala spolu s nakladateľstvom Straky na vrbe knihu Svitky z londýnského mostu.