Václav Bogner 1

Václav Bogner (1911–1988), katolický kněz, biblista a překladatel. Před druhou světovou válkou byl docentem starověkých biblických jazyků na Teologické fakultě Univerzity Karlovy.

V 50. letech opustil akademickou půdu a věnoval se pastoraci a překládání starozákonních knih z původních jazyků s přihlédnutím k Nové Vulgátě.