Daniela Krolupperová

Daniela Krolupperová je česká spisovatelka dětských knih a překladatelka ze skandinávských jazyků.