Frederick George Loring

Frederick George Loring bol anglický námorný dôstojník a spisovateľ.