Jiří Vacek

Jiří Vacek je český spisovatel, překladatel a duchovní učitel. Svá díla autor vydává téměř výlučně vlastním nákladem. Není podnikatelem, ale důchodcem, který věnuje svůj čas i síly šíření hodnotné duchovní literatury přístupné všem. [jirivacek.cz]