Birgit Gröger 1

Birgit Gröger je pedagogička, učebná terapeutka a matka 2 detí. Študovala Pedagogiku pre základné školy, Literatúru a lingvistiku na Bavorskej univerzita Julius-Maximilian vo Würzburgu a absolvovala množstvo školení v terapeutickej oblasti. [lekowa.de]