Alita Zaurak 5

Alita Zaurak se již mnoho let intenzivně zabývá astrologií a jejím využitím v duchovním rozvoji a každodenním životě. Pochází se severních Čech, studovala v Rusku na škole Astrojógy, nyní žije a působí především v Praze. Je rovněž básnířkou, výtvarnicí a autorkou několika knih a kalendářů.

Kromě astrologie praktikuje práci s energií a meditační, relaxační a vizualizační techniky, napomáhající úspěšně a harmonicky zvládnout aktuální transformační procesy. V uplynulých letech vydala dvě meditační nahrávky: Na ostrově harmonie a Na vlnách jednoty.[maitrea.cz]