František Tomáš Bratránek 1

Byl člen augustiniánského řádu, literární vědec, německy píšící spisovatel a profesor německé literatury na Jagellonské universitě v Krakově. Během svých vídeňských studií se seznámil s Ottilií von Goethe, snachou Johanna Wolfganga von Goethe a s jejími syny Waltherem Wolfgangem a Wolfgangem Maximilianem. Tato známost jej zásadně ovlivnila. Zabýval se pak filosofickým a estetickým výkladem Goethova díla a pořádáním Goethovy korespondence (s Kašparem Šternberkem, s Alexandrem a Wilhelmem von Humboldt). [wikipedia.org]