Zdeněk Karel Slabý 3

V roce 1953 vystudoval českou a ruskou literaturu a literární teorii na Filozofické fakultě UK. Následujících pět let na téže katedře působil jako asistent, v letech 1958–71 a znovu 1989–1990 pracoval jako redaktor a později šéfredaktor časopisu pro dětskou literaturu Zlatý máj. Je autorem řady dětských pohádek, např. Tři Karkulky (1963), Kocour Vavřinec a jeho přátelé (1969, společně s D. Lhotovou), Pohádkový detektiv Břetislav Hostivít (1973) aj. Je též autorem řady literárně teoretických článků o dětské literatuře a překladů z cizích jazyků.