Alfred de Musset 1

Byl francouzský dramatik a prozaik, básník bolesti a vášní i lehké fantazie. Byl patrně nejrozporuplnější tvůrčí osobností své generace. Psaním veršů se zabýval už v mládí. Debutoval v devatenácti letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Neurovnaný osobní život se Musset pokusil vyřešit vztahem ke spisovatelce George Sandové. Komplikovaný milostný poměr ale skončí bolestivým rozchodem. Motivy bouřlivého vztahu vtělil Alfred de Musset do svého jediného románu - Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem. [spisovatele.cz]