Karel Jaromír Erben 31

Český spisovatel, novinář, básník, překladatel, literární historik, sběratel lidových písní a pohádek, představitel romantismu.