Přehrávač podcastu Fíčer - Archív extra

Vyzlečení z ľudskej podoby 2 (Sobota  5.10.2013 16:00)
0:00 0:00

Vyzlečení z ľudskej podoby 2 (Sobota 5.10.2013 16:00)


Dvojdielny rozhlasový dokument o listoch rodičov, ktorí chceli zachrániť svoje židovské deti. Rasová politika vojnového Slovenského štátu zasiahla aj tých najbezbrannejších, najmenších, najnevinnejších. Boli vylúčení zo spoločnosti, z domovov, zo škôl a označení za nepriateľský odpad, ktorého sa treba zbaviť. V Slovenskom národnom archíve sa nachádzajú stovky listov, ktoré napísali rodičia, aby zachránili svoje deti. Často sa preto zriekli židovskej viery a veľa ráz išli za hranice svojich možností. Ich príbehy, zakódované v týchto listoch, odvíja dvojdielny rozhlasový dokument Petra Gettinga s komentárom historika Ivana Kamenca. Malé dejiny tzv. obyčajných ľudí odhaľujú dosiaľ nepoznanú stránku veľkej histórie.