Přehrávač podcastu SBS Czech - SBS česky

Helping parents find discount places in private schools - Jak najít místo v soukromé škole
0:00 3:37

Helping parents find discount places in private schools - Jak najít místo v soukromé škole

Many parents spend years on a waiting list, in the hope of securing their child a spot in a private school.  The operators of a website, which first launched in Victoria and now available in New South Wales - say they're helping parents nab last minute places at discounted rates.   - Mnoho rodičů tráví léta na čekací listině, v naději, že tak zajistí svému dítěti místo v soukromé škole. Provozovatelé webových stránek, které byly nejprve spuštěny ve Viktorii a teď jsou dostupné i v Novém Jižním Walesu, říkají, že pomáhají rodičům nalézt místo ve škole na poslední chvíli za zvýhodněnou cenu.