Přehrávač podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018
0:00 4:41

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zjavenie Jána 3,7-13

7 Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí: 8 poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Ajhľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval. 10 Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. 11 Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! 12 Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. 13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

Samé dobré správy. Slovo Filadelfia (dnes turecké mesto Alasehir vo vnútrozemí Malej Ázie) znamená „bratská láska“. Kde tá vládne, tam je Božie svetlo a večný život. Ján vo svojom prvom liste píše: Kto miluje brata, zostáva vo svetle (2,10a); My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje brata, zostáva v smrti (3,14); A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata (4,21). – – Jedine láskyplný Boh sám rozhoduje o dverách pre Jeho službu, ktoré On otvára tak, že ich nik nemôže zatvoriť. A robí to aj napriek tomu, že zbor vo Filadelfii má malú moc. Som presvedčený, že mnohí z nás majú tiež len malú moc, takže sa môžeme tešiť, že ak zachováme Božie Slovo (o trpezlivosti) a nezaprieme Jeho meno, Boh aj nám dá otvorené dvere a ochranu pred hodinou pokušenia. – – Neobvyklým darom od Boha pre nás sú niektorí zo satanovej synagógy. Vďaka Jeho mocnému zásahu sa nám však po čase pokoria. Takže, keď máme problém s nepríjemnými ľuďmi, berme ich ako dar od Boha a vydržme s Jeho pomocou aj v ťažkostiach! – – Pán Ježiš čoskoro príde a bohato odmení víťazov – tých, čo si s Ním udržia to, čo od Neho dostávajú. Oplatí sa nám už teraz vnímať Jeho hlas!
Autor: Mikuláš Lipták
Pieseň: ES 547

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. 1.Mojžišova 6,9

Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Matúš 5,16

Ján 18,28-32 :: Modlíme sa za: Martin – Záturčie (Tu)

Príspevok Zamyslenie na deň 19.10.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.