Přehrávač podcastu SBS Slovak - SBS po slovensky

Katarína Kolníková would celebrate her 100th birthday - Katarína Kolníková by oslávila sté narodeniny
0:00 8:24

Katarína Kolníková would celebrate her 100th birthday - Katarína Kolníková by oslávila sté narodeniny

On Tuesday, April 20, 100 years will pass since the birth of the actress and exceptional woman, Katarína Kolníková. She grew up in Radošina, in a poor family of a railway worker, as one of nine children. She was a seasonal worker, schoolkeeper, and nanny, and she loved theater. Her husband left her and their four children and Mrs. Kolníková took care of everything herself. When she was 50, she came to RND where Mr. Stanislav Štepka wrote a role for her, which made her one of the most beautiful people one can meet in life.

-

V utorok, 20.apríla uplynie 100 rokov od narodenia herečky a výnimočnej ženy, Kataríny Kolníkovej. Vyrástla v Radošine, v chudobnej rodine železničiara ako jedno z deviatich detí. Pracovala ako sezónna robotníčka, školníčka, pestúnka a popri tom milovala divadlo. Narodili sa jej štyri deti, avšak manžel od nich odišiel a pani Kolníková sa o všetko starala sama. Keď mala 50, prišla do Radošinského Naivného Divadla, kde pre ňu pán Stanislav Štepka napísal rolu, ktorá ju uviedla medzi tie najkrajšie Človečiny, aké človek sám môže v živote stretnúť.