Přehrávač podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.7.2019
0:00 4:19

Zamyslenie na deň 19.7.2019

Matúš 5,21-26

21 Počuli ste, že otcom<a> bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. 22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne ohnivému peklu. 23 Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. 26 Vpravde hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny.

Prines svoje vzťahy pred Pána Boha! Vzťahy sú asi najviac rozoberaným pojmom v každej dobe. Bez priateľov by sa s nami nemal kto tešiť ani plakať, bez nepriateľov by nás nemal kto formovať a nastaviť nám zrkadlo… Naša ľudskosť je závislá od blízkosti iného človeka. No aj napriek tomu sa dokážeme na seba hnevať, zazerať, robiť si prieky, rozhádať sa až „do krvi“ a žiť s nevyriešenými konfliktami a bez neodpustenia celé roky… Hoci bez vzťahov pociťujeme prázdnotu, často má naša hrdosť a schopnosť uraziť sa, oveľa vyššiu hodnotu ako láska. Určite, môže to byť aj oprávnený hnev. Kde by sme však boli, keby Božia hrdosť a hnev bola silnejšia, ako Jeho láska…? Len vzťah s Pánom Bohom nás môže naplniť, premeniť náš hnev na lásku, vyliečiť naše zlé vzťahy a priniesť odpustenie. Jedine Božia láska v nás môže spôsobiť, že dokážeme odpustiť akékoľvek ťažké previnenie a ublíženie, ktoré nám bolo spôsobené, či prísť a prosiť o odpustenie, ak sme niekomu ublížili… Prosme preto Pána Boha o milosť a schopnosť urovnávať naše pokrivené vzťahy!
Modlitba: Ďakujeme, Stvoriteľu, že si nás postavil do vzťahov. Ďakujeme, že práve v nich zažívame to najlepšie, ale spoznávame aj to najhoršie v nás. Takže si nemôžeme myslieť, že sme dobrí. Prosíme, odpusť. Ty vládni a uzdravuj naše vzťahy. Amen.
Pieseň: ES 236
Autor: Katarína Šoltésová

Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam. Žalm 119,109

Pavol píše: A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1.Tesalonickým 1,6

Filipským 2,1-5 :: Modlíme sa za: Rožňavské Bystré (Ge)

Príspevok Zamyslenie na deň 19.7.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.