Přehrávač podcastu Ars litera

Literárne RD - Ars litera s Pavlom Hardošom (Streda 15.5.2019 17:00)
0:00 0:00

Literárne RD - Ars litera s Pavlom Hardošom (Streda 15.5.2019 17:00)

Politológ rozpráva o svojich obľúbených knihách, v sekcii Parádne hlasy budeme čítať z diel venovvaných politike, moci, právu.../ Politológ a vysokoškolský pedagóg Pavol Hardoš rozpráva o knihách, ktoré má rád, najmä Hermann Broch: Smrť Vergilova; v sekcii Parádne hlasy vyberáme z diel, ktoré sa venujú štátu, politike, spravodlivosti, napríklad: Platónova Obrana Sokratova, M.Bulgakov: Puškin či W. Shakespeare: Richard II.