Přehrávač podcastu Slobodný Vysielač

InfoRovnováha 09 - 2019-05-13 Nie „KTO“ ale „PREČO“ !
0:00 61:09

InfoRovnováha 09 - 2019-05-13 Nie „KTO“ ale „PREČO“ !

InfoRovnováha 9 : Nie „KTO“ ale „PREČO“!
V pokračovaní predchádzajúcej časti InfoRovnováhy sa Petr Luknár a Miroslav Kantner zamýšľajú nad udalosťami upriamujúc pozornosť na ich dôležité aspekty.