Přehrávač podcastu Slobodný Vysielač

Je to na tebe 11 - 2019-04-24 Matej Hlohovský
0:00 60:24

Je to na tebe 11 - 2019-04-24 Matej Hlohovský

hosť : Matej Hlohovský…
spoluautor Kvantovej filozofie. Ide o spôsob prepojenia všetkých moderných vedných odborov za účelom vypracovania modelu sveta ako celku. Chápaním sveta ako celku zanikajú problémy a nedostatky spôsobené jeho delením a triedením.
Sprevádza ľudí pri skvalitnení ich života, či vzťahov. Učím efektívnejšiemu narábaniu s energiou a financiami a ponúkam spôsoby uzdravenia tela i duše.
Prednáša a vedie tematické semináre a ponúkam tiež možnosť osobných, či telefonických konzultácií pri akomkoľvek probléme.
moderuje : Igor Miháľ