Přehrávač podcastu Ars litera

Literárne RD - Ars litera (Piatok 19.4.2019 17:30)
0:00 0:00

Literárne RD - Ars litera (Piatok 19.4.2019 17:30)

Proglas/ s Pavlom Nátherom s názvom "Proglas" venovaná staroslovienskej literárnej pamiatke, úvodu k Písmu, ktorý vysvetľuje zmysel prekladu Božieho slova do jazyka Slovanov.