Přehrávač podcastu Biskup Jozef Haľko

POSLEDNÉ SLOVO UKRIŽOVANÉHO
0:00 20:25

POSLEDNÉ SLOVO UKRIŽOVANÉHO

V predvečer veľkonočných troch dní sme u Františkánov rozjímali nad poslednou vetou Ježiša Krista, popraveného na kríži