Přehrávač podcastu Slobodný Vysielač

Kon pira ny byt 35 2017 05 11 Milo Jake v kon pira nom byte
0:00 120:30

Kon pira ny byt 35 2017 05 11 Milo Jake v kon pira nom byte

Miloš Jakeš v konšpiračnom byte…
Otvorená diskusia bez štátnej cenzúry o tajných dohodách, tajných službách, vyšších záujmoch a mocenskom boji v politike…
Hostia: Miloš Jakeš – bývalý generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa…
Ján Marko – člen Občianskej komisie na ochranu Ústavy Slovenskej republiky