Přehrávač podcastu Slobodný Vysielač

Komentare SV 12 2017 02 28
0:00 30:56

Komentare SV 12 2017 02 28

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom