Epizoda Zamyslenie na deň 2.10.2018 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

O epizodě Zamyslenie na deň 2.10.2018

Galatským 3,19-29

19 Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. 20 Ale prostredník nie je jedného; Boh však je jeden. 21 Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona. 22 Ale Písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježiša Krista dostalo zasľúbenia. 23 Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do (času) viery, ktorá sa mala zjaviť. 24 Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. 25 Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom. 26 Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. 27 Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. 28 Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. 29 A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.

Môžem byť niekým iným? Nerozmýšľali ste niekedy nad tým, že by ste chceli byť niekým iným? Napríklad, že by ste sa videli v pozícii niekoho významnejšieho a dôležitejšieho? Občas je to náš sen. Ale vždy je to predstava o lepšej pozícii. Nikto nerozmýšľa, že by chcel byť ako väzeň, ktorého spomínajú v TV pre trestný čin. Vidíme sa v pozícii šéfov, riaditeľov, známych osobností. Apoštol Pavol v našom texte píše, že niečo také sa deje aj reálne v našom živote. A že je to aj nutnosť preto, aby sme mohli obstáť pred Bohom. On vidí človeka inak, ako my. My vidíme krásne oblečenie, inteligentné vystupovanie, milý úsmev. Boh sa pozerá dovnútra, vidí hriech, nečisté svedomie, tvrdé a kamenné srdce. Sme pokrivení hriechmi, ktoré robíme, sme pošpinení tým, ako a kde žijeme. Nie je možné byť len tak, z ničoho nič, niekým iným. Ale Božie slovo hovorí, že sa to dá. Udeje sa to tak, že si oblečieme Krista. Stalo sa to pri krste a uskutočňuje sa to v každodennom živote. „Nie je Žid ani Grék, nie je otrok, ani slobodný, nie je muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.“ Apoštol Pavol to napísal ešte inak: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“ Myslím si, že o toto by sme sa mali pokúsiť aj v dnešný deň. Správať sa tak, ako Kristus, rozprávať ako Kristus a konať tak, ako by konal Kristus.
Autor: Jaroslav Petro
Pieseň: ES 489

Saul povedal Dávidovi: Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes urobil! 1.Samuelova 24,20

Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste. Matúš 5,25

Marek 3,31-35 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš – Palúdzka (Lo)

Príspevok Zamyslenie na deň 2.10.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Nejnovější epizody podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 21.7.2019

Zamyslenie na deň 21.7.2019

20. 7. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 20.7.2019

Zamyslenie na deň 20.7.2019

19. 7. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.7.2019

Zamyslenie na deň 19.7.2019

18. 7. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Nejposlouchanější z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11. 11. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

18. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizody