Epizoda Ars musica (20.1.2021 10:00) podcastu Ars musica

Ars musica (20.1.2021 10:00)

O epizodě Ars musica (20.1.2021 10:00)

Žáner klavírnej sonáty má špeciálne postavenie v dejinách hudby. Klavíru zverili svoje najosobnejšie výpovede tí najväčší skladatelia a sonátová forma je azda tá najzaujímavejšia a najnosnejšia forma hudobných dejín. V relácii Ars musica vám Peter Zagar predstaví päť klavírnych sonát reprezentujúcich slávnu dvestoročnú tradíciu, pričom to možno pre mnohých nebudú tie najreprezentatívnejšie príklady, no asi ťažko sa dá spochybniť tvrdenie, že ide o päť majstrovských diel klavírnej literatúry: Haydn: Sonáta C dur Hob. XVI:50, Schubert: Sonáta c mol D 958, Stravinskij: Sonáta (1924), Bartók: Sonáta Sz. 80, Prokofiev: Sonáta č. 8 B dur (1. a 3. časť).

Nejnovější epizody podcastu Ars musica

Nejposlouchanější z podcastu Ars musica

Podobné epizody