Epizoda Zamyslenie na deň 19.11.2019 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.11.2019

O epizodě Zamyslenie na deň 19.11.2019

Matúš 24,32-44

32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38 ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41 dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42 Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

Bdejte, lebo neviete…! „Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán!“ Neviete, kedy bude koniec sveta. Duchovne bdieť neznamená, že sa máme odriekať spánku, ale že máme byť pripravení na stretnutie s naším Stvoriteľom, kde sa každý bude musieť preukázať, ako žil. Krutá realita slov Pána Ježiša nám pripomína, že nikto nemôže byť spasený za niekoho iného. Ty nemôžeš veriť a činiť pokánie za svojho manžela. Nemôžeš spasiť svoju manželku. Nemôžeš zabezpečiť spasenie svojich detí, akokoľvek by si si to prial. Pán povedal, že do konca sveta budú ľudia žiť spolu, bok po boku, priateľ s priateľom, no „jeden bude vzatý, druhý ostane“… Za nikoho nemôžeš urobiť rozhodnutie nasledovať Ježiša… Ako teda môžu tí okolo nás uveriť!? Máme len jednu možnosť: Keď ťa uvidia bdieť – duchovne. Keď ťa tvoj priateľ vidí milovať, odpúšťať, byť trpezlivý, preukazovať milosrdenstvo, navštevovať opustených, nezlorečiť atď., atď., vtedy budeš pre neho svetlom, ktoré svieti v tme a ktoré tma nemá moc pohltiť. Bdej! Ži! Buď vždy pripravený svojimi ústami, srdcom i slovami vydať svedectvo o pravde, že miluješ Toho, ktorý za teba dal život!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Vševládny Bože, za Tvoje upozornenia, lebo sú milosťou, ktorá nás môže zachrániť pred zatratením. Udržuj nás bdelých Tvojím Duchom a našich blízkych tiež. Amen.
Pieseň: ES 487
Autor: Milo Velebír

A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – aby som ťa vyslobodil. Jeremiáš 1,19

Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. 1.Korintským 4,20

Ján 3,17-21 :: Modlíme sa za: Bratislava – Prievoz (Ba)

Príspevok Zamyslenie na deň 19.11.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Nejnovější epizody podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 8.12.2019

Zamyslenie na deň 8.12.2019

7. 12. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 7.12.2019

Zamyslenie na deň 7.12.2019

6. 12. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.12.2019

Zamyslenie na deň 6.12.2019

5. 12. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Nejposlouchanější z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11. 11. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

18. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizody

Podobné podcasty