Epizoda Zamyslenie na deň 21.10.2019 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 21.10.2019

O epizodě Zamyslenie na deň 21.10.2019

Jób 1,1-22

1 V krajine Úc žil muž menom Jób; bol to muž bezúhonný, úprimný, bohabojný a stránil sa zlého. 2 Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. 3 Mal do sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto záprahov hovädzieho dobytka, päťsto oslíc a veľmi mnoho služobníctva. Bol to významnejší muž ako všetci ľudia Východu. 4 Jeho synovia sa schádzali a strojili hostiny, každý vo svojom dome a vo svoj deň; dávali povolávať aj svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi. 5 Keď však prebehlo poradie dní hostín, Jób posielal po nich a posväcoval ich. Včasráno vstával a prinášal spaľované obete podľa ich celkového počtu. Lebo Jób si pomyslel: Možno sa moji synovia prehrešili a rúhali sa Bohu vo svojom srdci. Tak robieval Jób ustavične. 6 Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. 7 Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal Hospodinovi: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. 8 Nato povedal Hospodin Satanovi: Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. 9 Satan odpovedal Hospodinovi: Či je Jób zadarmo bohabojný? 10 Neohradil si ho zo všetkých strán i s jeho domom i so všetkým, čo má? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho statok sa rozmnožil v krajine. 11 Ale len vystri ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať? 12 Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Ajhľa, v tvojich rukách je všetko, čo má, len na neho rukou nesiahaj! Nato Satan odišiel spred Hospodina. 13 Istého dňa, keď jeho synovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, 14 prišiel posol k Jóbovi a povedal: Keď dobytok oral a oslice sa pásli vedľa neho, 15 Sabejci vpadli, pobrali tvojich a sluhov pobili ostrím meča. Len ja sám som unikol, aby som to oznámil. 16 Kým tento ešte hovoril, prišiel iný a povedal: Boží oheň padol z neba, rozhorel sa medzi ovcami a sluhami, až ich strávil. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 17 Kým tento ešte hovoril, prišiel iný a povedal: Chaldejci utvorili tri húfy, napadli ťavy, pobrali ich a sluhov pobili ostrím meča. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 18 Kým tento ešte hovoril, prišiel iný a povedal: Tvoji synovia a tvoje dcéry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, 19 a hľa, veľký vietor sa dovalil spoza púšte, udrel na štyri rohy domu, ten padol na mladých ľudí, takže zomreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 20 Vtedy Jób vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, poklonil sa 21 a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. 22 Pri tom všetkom Jób nezhrešil a nespáchal nič urážlivé proti Bohu.

Prečo trpí spravodlivý? Oddávna je toto jedna z najčastejších otázok človeka. O Jóbovi Pán Boh hovorí, že je „bezúhonný“, „úprimný“, „bohabojný“, „strániaci sa zlého“... Nazýva ho „Svojím služobníkom“. Prečo potom dovolí, aby Jób trpel? Je Boh naozaj všemohúci? Je skutočne spravodlivý? Je pravda, že človeka miluje? Nemalo by to byť tak, že utrpenie, keď už musí vo svete byť, by malo postihovať iba zloduchov, násilníkov, zlodejov a vrahov? Prečo trpí spravodlivý, nevinný, dieťa? Jóba trápi strata majetku, rodiny, zdravia. Ani jemu nikto nevysvetlil, prečo si musí niesť taký ťažký kríž, ale jedno vie: Nič nie je dostatočným dôvodom na to, aby sa vzdal Hospodina, aby Mu zlorečil a aby poprel, že Boh je všemohúci, spravodlivý a milujúci Pán, ktorý je hoden dôvery a úcty. Takáto je Jóbova odpoveď na Satanovo pokúšanie v súžení. Nevie, prečo trpí spravodlivý, ale vie, že „len v Bohu utíši sa moja duša“ (Ž 62,2). Nemusíme rozpoznať, prečo vchádza nešťastie do našich životov, ale buďme vďační za Toho, ktorý to vie! Jemu dôverujme!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje dary, ktoré prevyšujú každé utrpenie. Ďakujeme, že Ťa môžeme spoznať a vedieť, že všetko slúži na dobro tým, čo Ťa milujú. Preto prosíme: „Obdaruj nás láskou k Tebe.“ Amen.
Pieseň: ES 502
Autor: Boris Mišina

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Ezechiel 34,2

Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Filipským 2,4

Matúš 6,1-4 :: Modlíme sa za: Žaškov (Lo)

Príspevok Zamyslenie na deň 21.10.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Nejnovější epizody podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 23.11.2019

Zamyslenie na deň 23.11.2019

22. 11. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 22.11.2019

Zamyslenie na deň 22.11.2019

21. 11. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 21.11.2019

Zamyslenie na deň 21.11.2019

20. 11. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Nejposlouchanější z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11. 11. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

18. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizody

Podobné podcasty