Epizoda Zamyslenie na deň 11.10.2019 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 11.10.2019

O epizodě Zamyslenie na deň 11.10.2019

Matúš 21,33-46

33 Čujte iné podobenstvo! Bol človek-hospodár, ktorý vysadil vinicu a ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. 34 Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. 35 Ale vinohradníci pochytali sluhov, jedného zbili, iného zabili a iného ukameňovali. 36 Poslal zase iných sluhov, a to viac ako predtým, ale aj tým urobili podobne. 37 Konečne poslal k nim svojho syna mysliac si: Budú sa ostýchať môjho syna. 38 Ale vinohradníci, keď uvideli syna, povedali si: Toto je dedič; poďte, zabime ho a privlastníme si jeho dedičstvo. 39 Chytili ho teda, vyhodili z vinice a zabili. 40 Čo urobí pán vinice tým vinohradníkom, keď príde? 41 Povedali Mu: Zlých zle zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu svojím časom budú odovzdávať úrodu. 42 Riekol im Ježiš: Či ste nikdy nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach! 43 Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie. 44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten (kameň) padne, rozdlávi ho. 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto Jeho podobenstvá, porozumeli, že hovorí o nich. 46 A usilovali sa zlapať Ho, lenže sa báli zástupov, lebo (tieto) Ho pokladali za proroka.

Cirkev – Božie spoločenstvo nádeje alebo spolok záhradkárov? Názov znie trochu provokatívne, no realita cirkvi nie je veľmi uspokojivá. Boh vytvoril cirkev, ako Svoje dielo. Vložil do nej všetko na to, aby mohla prinášať nádej na večnosť všetkým ľuďom a aby nasledovníkom Pána vytvorila zázemie. A zveril ju nám, ľuďom. Bol to odvážny krok, ale dôležitý. Boh tým prejavil Svoju dôveru a lásku voči nám a dal nám možnosť stať Jeho nástrojmi v projekte záchrany ľudí pre nebo. – – No tam, kde Boh tvorí a koná, prichádza vždy diabol zo svojou zlou alternatívou. A preto máme dnes na výber. Budovať cirkev ako Božie spoločenstvo, kde bude Božiu lásku vnímať každý, kto tam príde, kde bude znieť vždy, ako kľúčové posolstvo o osobnej spáse a milosti cez kríž Pána Ježiša, ktorá nám bola daná zdarma ako dar, alebo – tou druhou možnosťou je cirkev ako inštitúcia, strážiaca historické relikvie a základné morálne hodnoty spoločnosti. V dejinách vidíme, čo priniesla každá z nich. Prvá požehnanie a rast cirkvi, aj napriek ťažkým okolnostiam a tá druhá úbytok veriacich, dobyvačné vojny v Božom mene, prázdne chrámy, zvady, boje… Dnes záleží od každého z nás, akú cirkev sa rozhodneme budovať. Biblia nám ukazuje, že viac, ako na obradoch a formálnom náboženstve, záleží na tom, aby bol v Kristovej Cirkvi život a živá nádej pre každého z nás…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ponúkaš Seba. Ďakujeme, že môžeme byť oživení Tvojím Duchom zvnútra. Tvoja láska môže ožiť v nás a viesť nás ku obeti. Amen.
Pieseň: ES 346
Autor: Laco Ontko

Beda tým, ktorí sa spoliehajú na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho! Ale Hospodina nehľadajú. Izaiáš 31,1

Naša schopnosť je z Boha. 2.Korintským 3,5

Zjavenie 2,8-11 :: Modlíme sa za: Závažná Poruba (Lo)

Príspevok Zamyslenie na deň 11.10.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Nejnovější epizody podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 22.10.2019

Zamyslenie na deň 22.10.2019

21. 10. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 21.10.2019

Zamyslenie na deň 21.10.2019

20. 10. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 20.10.2019

Zamyslenie na deň 20.10.2019

19. 10. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Nejposlouchanější z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11. 11. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

18. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizody

Podobné podcasty