Epizoda Symposion (Streda 17.10.2018 20:00) podcastu Symposion

Symposion (Streda 17.10.2018 20:00)

O epizodě Symposion (Streda 17.10.2018 20:00)

Mária Michalková: Nepriateľ /Nepriateľ je ten, kto nám škodí alebo chce škodiť – je to ne-priateľ. Existencia spoločného nepriateľa pôsobí na spoločenstvo stmeľujúco, preto majú politickí vodcovia sklon obraz nepriateľa vytvárať, aj keď vlastne neexistuje. Máme s týmto javom veľmi neblahú historickú skúsenosť. Žiaľ, zdá sa, že potreba nepriateľa sa zo života spoločnosti nevytratila: aj dnes sa také obrazy vytvárajú. Ako je to teda? Patrí potreba nepriateľa neoddeliteľne do života spoločnosti? Podľa akého kľúča vyberáme toho, kto je zodpovedný za naše problémy, o kom si myslíme, že nám škodí? Na diskusiu o týchto témach prijali pozvanie etnologička doc. Táňa Bužeková z FF UK v Bratislave a sociológ PhDr Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Nejnovější epizody podcastu Symposion

Nejposlouchanější z podcastu Symposion

Podobné epizody

Podobné podcasty