Epizoda Studnička (Nedeľa 10.9.2017 15:05) podcastu Studnička

Studnička (Nedeľa 10.9.2017 15:05)

O epizodě Studnička (Nedeľa 10.9.2017 15:05)

Badín - pôvodným zamestnaním obyvateľov Badína bola starostlivosť o kráľovské lesy. V starých listinách sa uvádza, že tu existoval panský majer. V 16. – 18. storočí vlastnil tunajšie lesy erárny podnik v Železnej Breznici. Obyvatelia, ktorí tu žili, sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. V roku 1892 boli v chotári obce otvorené hnedouhoľné bane. Ťažba bola riadená Banskou správou v Španej Doline. Časť uhlia odoberala Strieborná huta v Banskej Bystrici, menšie fabriky a miestni kováči.

Nejnovější epizody podcastu Studnička

Nejposlouchanější z podcastu Studnička

Podobné epizody

Podobné podcasty