Epizoda Studnička (Nedeľa 24.12.2017 15:05) podcastu Studnička

Studnička (Nedeľa 24.12.2017 15:05)

O epizodě Studnička (Nedeľa 24.12.2017 15:05)

Vianoce trochu inak - na podoby tradičnej kultúry vplývalo množstvo činiteľov. Kultúrne javy boli pod vplyvom spoločenských vzťahov, spôsobu života, charakteru hospodárenia a najmä zamestnania, ktorým sa ľudia zaoberali. Spôsob získavania obživy (hlavné či doplnkové zamestnania) sa zrkadlil aj v obyčajach vianočného obdobia. Odlišnosti v slávení vianočných sviatkov boli a podnes sú prítomné v závislosti od sociálneho prostredia, či už ide o lokalitu banícku, vinohradnícku, prostredie robotníkov, rodiny pastierov, podomových obchodníkov a pod. Špecifickú funkciu mali počas vianočných sviatkov aj učitelia.

Nejnovější epizody podcastu Studnička

Nejposlouchanější z podcastu Studnička

Podobné epizody

Podobné podcasty