Epizoda Studnička (Nedeľa 11.3.2018 15:05) podcastu Studnička

Studnička (Nedeľa 11.3.2018 15:05)

O epizodě Studnička (Nedeľa 11.3.2018 15:05)

Ábelová, Madačka, Nedelište, to boli tri samostatné dediny ležiace v severozápadnej časti Novohradu. Od svojho vzniku mali veľa spoločného. Domy ich obyvateľov boli kedysi roztrúsené v skupinkách po horských svahoch. Na týchto lazníckych usadlostiach sa ľudia venovali najmä poľnohospodárstvu a chovali statok, predovšetkým ovce. Na konci 19. storočia bola v Ábelovej vybudovaná bryndziareň. Po druhej svetovej vojne sa situácia v týchto lokalitách zmenila, najmä v dôsledku prudkého poklesu obyvateľstva. To malo za následok, že Madačka a Nedelište boli postupne pričlenené k Ábelovej. Úbytok obyvateľstva v priestorovo izolovaných lokalitách súvisel predovšetkým s rôznymi hospodársko-politickými zmenami v našom štáte. V mnohých obciach Novohradu bola táto situácia aj dôsledkom regulácie pôrodnosti v evanjelických rodinách v snahe zamedziť drobeniu majetkov.

Nejnovější epizody podcastu Studnička

Nejposlouchanější z podcastu Studnička

Podobné epizody

Podobné podcasty