Epizoda Studnička (Nedeľa 10.2.2019 15:05) podcastu Studnička

Studnička (Nedeľa 10.2.2019 15:05)

O epizodě Studnička (Nedeľa 10.2.2019 15:05)

Novohradská obec Polichno – rodisko Boženy Slančíkovej Timravy – sa rozprestiera vo východnej časti Krupinskej planiny v plytkej kotline Polichnianskeho potoka. Dodnes sa tu zachovali viaceré staršie obytné, hospodárske i verejné budovy, na ktorých možno vidieť základné archaické prvky tradičnej novohradskej architektúry. V roku 1910 tu žilo 481 obyvateľov a prevažná časť z nich sa venovala málo výnosnému poľnohospodárstvu. Preto Polichňania často odchádzali na rôznorodé sezónne práce, najčastejšie do Ipeľskej doliny.

Nejnovější epizody podcastu Studnička

Nejposlouchanější z podcastu Studnička

Podobné epizody

Podobné podcasty