Epizoda Zamyslenie na deň 16.6.2019 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

O epizodě Zamyslenie na deň 16.6.2019

Svätá Trojica. Sancta Trinitas
Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Izaiáš 6,3

2.Korintským 13,11-13

11 Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. 12 Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.

Tajomstvo Svätej Trojice. Toto učenie už mnohým potrápilo rozum…! S námahou skúmali, ako je to možné, ale toto učenie je tu skôr preto, aby potešilo naše srdce. Lebo aj vďaka tomu sa dozvedáme, že Boh sa angažuje v našich dejinách. Je s nami a chce urobiť všetko pre to, aby nás zachránil. Ľudská reč nikdy úplne nedokáže vyjadriť, kým Boh naozaj je… – – Môžeme však toto tajomstvo skúsiť ukázať na jednoduchom príklade. OTEC má dve ruky – SYNA a DUCHA SVÄTÉHO. Otec tieto ruky vystiera k zemi, aby nás uchopil, zdvihol k sebe a objal vo Svojom Otcovskom náručí. Ježiš nám predstavil Svojho Otca a poslal nám Svojho Ducha, aby bol s nami po všetky dni. Duch Svätý nám pomáha dôverovať Otcovi, že poslaný Syn je dostatočnou a jedinou nádejou pre našu záchranu. Keď toto vieme, radujme sa v Bohu, že nás miluje! Zdokonaľujme sa v láske, aby sme Mu boli podobní! Nebojme sa v dobrom napomínať, aby sme si pomohli a zmýšľať rovnako, lebo sme zjednotení v Duchu Svätom! Žime s inými v pokoji a Boh pokoja, Trojjediný Boh bude s nami!
Modlitba: Vďaka Ti, Trojjediný Bože, za Tvoje úžasné a láskyplné konanie s nami v tomto svete! Amen.
Pieseň: ES 182
Autor: Marián Grega

Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval. Žalm 73,28

Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do Svojho predivného svetla. 1.Petra 2,9

Ján 3,1-8(9-13) :: Rímskym 11,(32)33-36 :: Žalm 111 :: Modlíme sa za: Tatranský seniorát

Príspevok Zamyslenie na deň 16.6.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Nejnovější epizody podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 21.7.2019

Zamyslenie na deň 21.7.2019

20. 7. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 20.7.2019

Zamyslenie na deň 20.7.2019

19. 7. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.7.2019

Zamyslenie na deň 19.7.2019

18. 7. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Nejposlouchanější z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11. 11. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

18. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizody