Epizoda Zamyslenie na deň 19.5.2019 podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

O epizodě Zamyslenie na deň 19.5.2019

4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate
(Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1)
Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci. Žalm 98,1

Skutky apoštolov 16,23-34

23 Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25 Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26 Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27 Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. 28 Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29 I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30 vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32 Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. 33 V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.

Spievajúca viera. Apoštoli Pavel a Sílas sa dostali do väzenia za to, že zvestovali Evanjelium. Väzenie bolo prísne zabezpečené a prakticky nejestvovala nijaká možnosť, ako sa z neho vyslobodiť. Čo v tej beznádejnej situácii robili? Modlili sa a spievali Bohu chvály. Nehnevajú sa na svojich odporcov, ale v kríži oslavujú Boha… Ich dobité telá sú síce spútané, ale ich duša je nespútaná, slobodná a spieva! Evanjelium o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť – ani nijaké trápenie, ani smrť – bolo mocou Božou na spasenie aj pre samotných apoštolov. – – Okovy a putá nemusia byť iba na rukách a nohách. Takými neviditeľnými putami môžu byť aj všelijaké závislosti a zlé návyky alebo rôzne obavy, úzkosti a strach – z ľudí, okolností, či strach zo smrti. Ten, ktorý vyslobodil apoštolov z prísne stráženého väzenia, však má moc zasiahnuť aj pri nás a zachrániť nás! Zemetrasenie na Golgote pri Kristovom ukrižovaní (por. Mt 27,51-53) a zemetrasenie pri Kristovom prázdnom hrobe pri Jeho vzkriesení (Mt 28,2) bolo predzvesťou triumfálneho Božieho víťazstva a záchrany aj pre nás. Tento Ukrižovaný a Vzkriesený má moc vyslobodiť aj nás z pút hriechu, strachu i zo smrti a darovať pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum (por. Flp 4,7).
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si Vysloboditeľ! Daj nám pochopiť sladké putá závislostí, ktoré nás oberajú o slobodu! Daj nám ochotu vzdať sa ich a prosiť Ťa o vyslobodenie! Daj nám radosť z Teba v každej chvíli! Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Sidónia Horňanová

Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky? Jób 31,4

A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4,13

Lukáš 19,37-40 :: Kolosenským 3,12-17 :: Žalm 108 :: Modlíme sa za: Slovenskú Biblickú spoločnosť

Príspevok Zamyslenie na deň 19.5.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Nejnovější epizody podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 18.6.2019

Zamyslenie na deň 18.6.2019

17. 6. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 17.6.2019

Zamyslenie na deň 17.6.2019

16. 6. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 16.6.2019

Zamyslenie na deň 16.6.2019

15. 6. 2019 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Nejposlouchanější z podcastu Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11. 11. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.4.2018

Zamyslenie na deň 6.4.2018

5. 4. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

1. 10. 2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Podobné epizody