Podcast Zóna reflexie 104

Zóna reflexie
  1. Odběr podcastu

    Abys mohl/a odebírat tento a další skvělé podcasty, musíš se nejprve přihlásit.

O podcastu Zóna reflexie

Zóna reflexie pod svoje krídla berie celoročný cyklus Pavla Smolíka Po stopách pamäti, ale aj Osmičkové generácie Jaroslava Rozsívala či príspevky košických kolegov: cyklus Príbehy obrazov, cyklus Najkrajšie štúrovské..., ale i ďalšie relácie. Pokiaľ ide o Pavla Smolíka a jeho formát Po stopách pamäti, je koncipovaný ako séria dokumentov pripravených na báze oral history v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Cieľom je mapovať v poslucháčsky príťažlivom tvare významné míľniky 20. storočia v podobe osmičkových rokov s traumatizujúcim dopadom na spoločenskú a politickú realitu. Jaroslav Rozsíval v Osmičkových generáciách približuje odraz veľkých dejín v privátnych ľudských príbehoch aj prostredníctvom návratov k dobovým článkom, poznámkam a piesňam, nevynechávajúc osobné zážitky autora a ďalších svedkov inkriminovaných čias, ktorí si na mnohé udalosti spomínajú cez prizmu svojich detských i dospelých spomienok. Cyklus Príbehy obrazov očami a vedomosťami kunsthistorikov, výtvarných teoretikov, galeristov, či samotných výtvarníkov interpretuje výtvarné diela. Vzniká tak akási rozhlasová galéria, v ktorej sa zhromažďujú slávne i menej známe diela slovenských i zahraničných výtvarných umelcov naprieč dejinami umenia. V cykle Najkrajšie štúrovské... ide o návrat k veľkým osobnostiam 19.storočia v slovenskej literatúre i udalostiam, ktoré ovplyvňovali ich myslenie, konanie a aj literárnu tvorbu. Generácia Štúrovcov dala impulz k mnohým udalostiam, o ktorých sa nielen učí v učebniciach, ale sa aj svojím spôsobom odzrkadľujú v našom každodennom živote. V Zóne reflexie dostanú priestor aj samostatné relácie, ktoré reflektujú slovenskú kultúru, dejiny, či umeleckú tvorbu.

Nejnovější epizody

Nejposlouchanější epizody

Všechny epizody