Štúdio Nádej - audioknihy ke stažení 15

Štúdio Nádej, neinvestičný fond bol založený 29. novembra 2001 ako nezisková, všeobecno-prospešná organizácia.
Zriaďovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie.

Prostredníctvom médií ponúkame ľuďom životne dôležité rady v telesnej, duševnej, duchovnej a spoločenskej oblasti. Týmito snahami chceme prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, znižovaniu kriminality a viesť ľudí k pozitívnemu mysleniu.