Václav Púčik 1

Je absolventom Štátneho konzervatória v Bratislave a Hamburg School of Entertainment /Nemecko. Je komplexným interpretom v oblasti muzikálu a vyniká herecky, spevácky ako aj tanečne. Tieto profesionálne spôsobilosti, okrem štúdií, zbieral v profesionálnych telesách a scénach doma ako aj v zahraničí. /Bratislavský chlapčenský zbor, J.A.N.company, Divadlo Nová scéna, Divadlo Jána Palárika, DAB Nitra, Seelive Tivoli Entertainment.../ Svoje bohaté skúsenosti zúročil ako autor, režisér a producent muzikálovej krimishow Trik Trejsy. [nova-scena.sk]