Daniela Kuffelová 2

Je slovenská herečka. Členka Divadla Andreja Bagara v Nitre od roku 1988. Patrí medzi výrazné a univerzálne divadelné a dabingové herečky na Slovensku. Po skončení hudobno-dramatického odboru na Brnianskom konzervatóriu v roku 1985 sa jej prvým profesionálnym divadelným pôsobiskom stal Martin. Tu počas troch vydarených sezón vytvorila v Divadle Slovenského národného povstania približne dvadsiatku postáv. Dabingu sa Daniela Kuffelová naplno venuje už druhé desaťročie. Jej prvou dabingovou postavou bola Anna zo Zeleného domu. O kvalite jej práce,ktorú odvádza v dabingových štúdiách, najlepšie vypovedajú každoročné nominácie na Zlatú slučku. Doma má tkéto ocenenie napríklad za Krehké vzťahy, najlepšie nadabovaný seriál. [wikipedia.org]