Martin Růžek 86

Vlastním jménem Erhard Martin byl český herec, dlouholetý člen činohry Národního divadla v Praze. V začátku své profesionální kariéry se věnoval rovněž divadelní režii. Studium zahájil na gymnáziu v Náchodě. Po smrti otce (1927), který byl obchodníkem, se rodina odstěhovala do Hradce Králové, kde pak bydleli v letech 1930 až 1934. Po přestěhování do Prahy matka (rozená Růžková) obsluhovala mandl v Praze – Karlíně a Martin studoval na karlínském reálném gymnaziu a v roce 1935 se neúspěšně hlásil na pražskou konzervatoř. V roce 1938 maturoval a pokračoval na pražské technice ve studiu lesního inženýrství. Studia však nemohl nedokončit, neboť vysoké školy byly nacisty v roce 1939 uzavřeny. Vystřídal několik zaměstnání (číšník, úředník na magistrátě aj.) a věnoval se ochotnickému divadlu – vystupoval v Praze na amatérských scénách, např. divadélko "Čin" (1941 – 1943). V roce 1943 spoluzaložil ochotnický soubor "D Tvář". Po jeho rozpadu účinkoval v poloprofesionální skupině Václava Laciny "Živé jeviště" (členem skupiny byl např. i Jiří Sovák) a od roku 1944 v satirickém divadle J. Snížka "Rozmarné divadlo". Po uzavření divadel nacisty pracoval v průmyslu. Po válce si zvolil nejprve jako umělecký pseudonym a později i jako zákonné jméno Martin Růžek a to na památku strýce, který byl důstojníkem a kterého zavraždili fašisti. Kromě své divadelní a filmové činnosti působil také v rozhlase a televizi a věnoval se natáčení audiopořadů pro děti. [zdroj: wikipedia.org]