Petr Šmíd 10

Petr Šmíd je interpret horových poviedok.