Jaroslav Chýle

Jaroslav Chýle je prvním českým kvalifikovaným lektorem (CFM Qualified MBSR Teacher) programu MBSR.

Vedl také první kurz MBSR u nás pro nemocniční pacienty pod dozorem lékařů. Program vede tak, jak se to naučil od jeho tvůrců, lektorů Centra pro mindfulness při Lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, USA, kde v roce 2014 dokončil lektorský výcvik. J. Chýle stojí v čele Centra pro mindfulness, z. s., které sdružuje kvalifikované lektory osvědčených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti.

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.