Ján Galovič 5

Po absolvovaní štúdia na Divadelnej fakulte VŠMU pod vedením profesora Karola L. Zachara sa z neho stáva profesionálny herec. V rokoch 1983 - 1985 bol sólista spevohry Novej scény v Bratislave. V rokoch 1985 - 1988 bol členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Na Novej scéne pôsobil najmä v oblasti muzikálu v rokoch 1988 až 1996. V tom istom roku odišiel do činohry SND, kde pôsobí v stálom angažmán až dodnes. Popri divadle spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom, Rádiom Twist, dabingovými štúdiami. Na Divadelnej fakulte VŠMU prednáša umelecký prednes. [wikipedia.org]