Irena Kačírková 21

Byla česká herečka. Pocházela z rodiny bohatého kožešníka. Od mala chtěla být herečkou. Vyrůstala v Ostravě, kde studovala reálné gymnázium, kde odmaturovala v roce 1942. Poté byla přijata na Státní konzervatoř v Praze (1945 – 1948), studovala ještě dva semestry na nově vzniklé DAMU. V roce 1949 nastoupila do Realistického divadla, ale po roce přešla do Městských divadel pražských, kde hrála po celou svou kariéru. Své nejlepší role ve filmu i v divadle si zahrála v průběhu 60. let. V období normalizace 70. let byla jako nepohodlná odsunuta do pozadí. Od roku 1981 věděla, že má rakovinu, které také podlehla. [zdroj: wikipedia.org]