Akta Enzo 4

Série: Akta enzo

Není je nutné číst v daném pořadí. Každá podává samostatný a ucelený příběh.

#1 Výjimeční lidé

#2 Kritik

#3 Černé světlo

#4 Zastavený obraz

#5 Odplata

#6 Litina