Ivan Bunin 2

Známy ruský prozaik a básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, ktorý v roku 1917 emigroval do Francúzska.Pre Bunina je láska niečo vzácne, čo dostávame iba dočasne a veľmi zriedka. Preto je tak často spojená s krehkou krásou, smútkom, a bolesťou.