Eduard Grečner 1

Eduard Grečner je slovenský filmový scenárista a režisér.

Narodil sa v Kopčanoch. Vyrástol v Skalici, kde absolvoval tiež gymnaziálne štúdiá. Na pražskej FAMU študoval najprv réžiu, neskôr prestúpil na odbor dramaturgie, avšak školu nedokončil. Po ponuke z Koliby spolu so Stanislavom Barabášom prerušil štúdium a začal pôsobiť v Bratislave. Bol pomocným režisérom Štefana Uhera, s ktorým nakrúcal tiež slávnu snímku Slnko v sieti. Spolu s ďalšími filmovými tvorcami ako Juraj Jakubisko či Miloš Forman je predstaviteľom Československej novej vlny. 

Jeho debutom je film Každý týždeň sedem dní. Ďalej nakrútil filmy Nylonový mesiac a Drak sa vracia. V roku 1968 manifestoval svoj negatívny postoj voči okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, kvôli čomu bol do roku 1991 presunutý do sekcie dabingu. Dovtedy nakrútil tri televízne filmy. 

V 90. rokoch nakrútil Eduard Grečner ešte dva filmy: Pozemský nepokoj a Jaškov sen. Dnes učí mladých filmárov na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Eduard Grečner si zahral vo filmoch Petra Solana Boxer a smrť (1962) a Prípad Barnabáš Kos (1964).